SYMBIOSYS OF
PURPOSE & STYLE
Follow us

Search

March 2017

  -    -  March

En este artículo, queremos ofrecer a los pequeños empresarios y no expertos en SEO, 3 simples trucos de SEO y 1 ejemplo concreto de cómo aumentar la calidad/tráfico de sus sitios web y las ventas. Hoy en día, casi todas las industrias son muy competitivas. Las grandes empresas pagan costosos análisis de SEO y los pequeños empresarios esperan que nunca lleguen a la cima de la búsqueda de Google. Sin embargo, hay algunos trucos sobre cómo llegar más alto en los motores de búsqueda, a veces incluso sobre los grandes gigantes. Nosotros los revelaremos a ustedes los tres.

V tomto článku chceme dať malým podnikateľom a neSEOexpertom 3 jednoduché SEO triky a 1 konkrétny príklad, ako zvýšiť kvalitu/návštevnosť svojich webových stránok a predaje. Skoro v každom odvetví je dnes veľká konkurencia. Veľké firmy si platia drahé SEO analýzy a malí podnikatelia si zúfajú, že sa nikdy nedostanú na popredné pozície v Google vyhľadávaní. Existuje však pár trikov, ako sa dostať vo vyhľadávačoch vyššie, niekedy aj nad veľké giganty. My Vám prezradíme tri.