SYMBIOSYS OF
PURPOSE & STYLE
Follow us

Search

Zásady ochrany osobných údajov

  -  Zásady ochrany osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom obehu týchto údajov EU RGPD nás zaväzuje poskytnúť určité informácie o našich postupoch spracovania údajov záujemcom v Európskom hospodárskom priestore.

Prehľad ochrany údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov spoločnosťou
IČO: 87163128 Česká republika na webe www.bancoynegro.com.

 • klientov a potenciálnych zákazníkov a ich zástupcov

 • dodávatelov a obchodných partnerov a ich zástupcov.  Pri interakcii s našimi webovými stránkami máte tiež možnosť prepojiť alebo pripojiť sa na iné webové stránky
  ako www.bancoynegro.com , služby, sociálne siete, aplikácie alebo ďalšie funkcie.
  Povolenie týchto funkcií povedie k spracovaniu vašich informácií inými stranami ako IČO: 87163128 Česká republika.
  Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito vlastnosťami iných stránok alebo aplikácií.
  Pred použitím týchto funkcií vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto stránok alebo aplikácií.Prevádzkovateľ údajov

Na účely ochrany dát podľa EÚ GDPR je prevádzkovateľom Ing. Branislav Sobotka.
Ak máte otázky k týmto európskym zásadám ochrany osobných údajov online a / alebo spracovaniu vašich osobných údajov,
môžete sa obrátiť na nášho zodpovedného zástupcu na adrese info@bancoynegro.com alebo nás môžete tiež kontaktovať na adrese:Ing.Branislav Sobotka


IČO: 87163128


Bertrámová 232/5, 15521 Praha – Zličín


Česká republika

Zdieľanie osobných údajov

Ing. Branislav Sobotka je oprávnený pristupovať k osobným informáciám iba v rozsahu potrebnom na splnenie príslušných účelov a výkon svojich pracovných funkcií.

Osobné údaje nezdieľame s tretími stranami okrem spoločnosti Google Inc..

Ochrana vašich osobných údajov

Branislav Sobotka IČO číslo wiki: 87163128 Česká republika implementovala vhodné technické, fyzické a organizačné opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením
alebo náhodnou stratou, poškodením, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom, ako aj všetkými ostatnými spôsobmi nezákonného spracúvania.

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy.
Vďaka súborom cookie je náš web užívateľsky prívetivejší, efektívnejší a bezpečnejší. Viac a súboroch cookie na našich stránkach.

Komentáre na webe www.bancoynegro.com

Vaše meno uložíme do našej databázy.
Z bezpečnostných dôvodov ukladáme vašu IP adresu do našej databázy.
Ak chcete svoju správu odstrániť, môžete nám poslať e-mail na adresu info@bancoynegro.com.


Pravidlá používania a právne oznámenia:
Obsah komentárov je názor používateľov, nie stránky www.bancoynegro.com. Nie je dovolené vkladať komentáre, ktoré sú v rozpore so zákonmi, škodlivé, nezákonné alebo škodlivé pre tretie strany.
Web www.bancoynegro.com si vyhradzuje právo odstrániť alebo nezverejniť akékoľvek nevhodné komentáre.

Google Mapy

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na používanie Máp Google je potrebné uložiť si IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ týchto stránok nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Máp Google je v záujme zatraktívnenia našej webovej stránky a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme na nej uviedli. Toto predstavuje oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. F) DSGVO.

Viac informácií o nakladaní s údajmi používateľov nájdete v vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na

policies.google.com

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Túto službu poskytuje spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

reCAPTCHA sa používa na kontrolu, či údaje zadané na našich webových stránkach (napríklad do kontaktného formulára) zadal človek alebo automatizovaný program. Za týmto účelom reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webových stránok na základe rôznych charakteristík.

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Tento web používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci služby Google AdWords používame takzvané sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie sledovania konverzií. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač ukladá do vášho počítača. Platnosť týchto súborov cookie vyprší po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. V prípade, že používateľ navštívi určité stránky webovej stránky a súbor cookie ešte nevypršal, Google a webová stránka si môžu uvedomiť, že používateľ klikol na reklamu a vstúpil na túto stránku.

Každý inzerent v službe Google AdWords má iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok inzerenta v službe AdWords. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie pre konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sú informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Inzerenti však nezískavajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania, môžete súbor cookie sledovania konverzií spoločnosti Google deaktivovať zmenou nastavení prehliadača. Ak tak urobíte, nebudete zaradení do štatistiky sledovania konverzií.

Konverzné cookies sú uložené na základe článku 6 1) f) DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie svojich webových stránok a reklamy.

Viac informácií o nakladaní s údajmi používateľov nájdete v vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na

policies.google.com

Zmeny týchto európskych zásad ochrany osobných údajov online, budú publikované na tejto stránke.
Tieto európske zásady ochrany osobných údajov online boli naposledy aktualizované 19.9.2021.