SYMBIOSYS OF
PURPOSE & STYLE
Follow us

Search

BancoYnegro

  -  Google Ads   -  Ako na podvodné falošné kliknutia (click-fraud) v Google reklame

Máte podozrenie na podvodné / falošné kliknutia (click-fraud) v Google reklame ?

Myslíte si, že Vám konkurencia úmyselne kliká („vyklikáva“) Vaše online PPC reklamy?

Objavili ste veľa neplatných kliknutí vo Vašom Google Ads účte?

Máte veľa klikov na Google reklamy a žiadne konverzie (objednávky, predaje, …) ?

To sú otázky, ktoré v poslednej dobe často dostávame.

Ak sa týkajú aj Vás, v tomto článku Vám vysvetlíme, ako to celé funguje a čo robiť v prípade, že sa Vaše obavy z „vyklikávania“ Google reklám Vašou konkurenciou potvrdia.

Konkrétne sa pokusíme jednoducho vysvetliť tieto body:

 • čo sú podvodné kliknutia (falošné kliky, neplatné kliknutia, click fraud, „vyklikávanie“, neplatná návštevnosť, neplatné interakcie, „klikové podvody“ )
 • čo sú neplatné zobrazenia,
 • aké veľké je riziko falošných kliknutí na Slovensku,
 • aké spôsoby „vyklikávania“ reklám existujú,
 • ako Google bojuje proti falošným klikom,
 • čo sa stane, ak bude na vaše reklamy niekto úmyselne klikať, aby Vám uškodil,
 • čo robiť, ak sa nečakane zvýši počet kliknutí na Vaše reklamy, no konverzie sa nezvýšia,
 • ako ochrániť Vaše Google reklamy pred podvodnými falošnými kliknutiami od konkurencie.
Podvodné neplatné kliknutia, Click-fraud

Click-fraud, podvodné neplatné kliknutia na Google reklamy s úmyslom uškodiť inzerentom

Čo sú neplatné falošné kliknutia (click fraud, „vyklikávanie“)?

Neplatné kliknutia na reklamy často nájdete aj pod týmito názvami:

 • podvodné kliknutia na reklamy,
 • falošné kliky/kliknutia
 • „vyklikávanie“ reklám,
 • neplatná návštevnosť,
 • neplatné kliky na reklamy (invalid clicks),
 • Google Ads click fraud,
 • ad-fraud,
 • PPC fraud.

Ide o také kliknutia na Google reklamy, ktoré niekto, kto nie je potenciálnym zákazníkom, vykonáva so zámerom úmyselne spôsobiť škodu inému inzerentovi, väčšinou svojej konkurencii. Ako? Tak, že doslova „vykliká“ celý denný rozpočet vybranej Google reklamy v priebehu pár hodín a tá sa už potom nezobrazuje. Alebo „vyklikáva“ nepravidelne, aby sa to inzerentovi nezdalo podozrivé a aby došiel k záveru, že Google reklama je drahá a nefunguje. „Vyklikávanie„ okrem míňania rozpočtu reklamy strategicky zvyšuje cenu za klik kľúčového slova (slovného spojenia), na ktoré sa reklama zobrazila, čo je pre inzerenta taktiež nevýhodné.

Nie vždy ide o zlý úmysel. K neplatnému kliknutiu môže dôjsť aj dvojklikom, čiže vtedy, ak niekto nechtiac dvakrát klikne na vašu reklamu (reklamný banner alebo reklamný text).

Ďalšiu skupinu tvoria neplatné kliknutia, ktorých motiváciou je snaha zvýšiť vlastný prospech – ide o prípady, ak niekto kliká na reklamu umiestnenú na vlastnom webe, pretože získava províziu za každý klik na reklamu.

Čo sú neplatné zobrazenia?

Ak niekto opakovane, často a z rôznych počítačov zadáva do Google vyhľadávača výrazy (kľúčové slová), na ktoré sa zobrazuje napr. Vaša reklama, ale nikdy na Vašu reklamu neklikne, aby sa jej znižovala miera prekliknutia (MP, CTR) a vyzerala tak málo kvalitná a menej sa zobrazovala.

Google preto robí aj analýzu všetkých zobrazení. Miera prekliknutia (MP, CTR) je totiž hlavnou zložkou skóre kvality, ktoré má vplyv na cenu a pozíciu reklamy inzerenta. Systematické znižovanie miery prekliknutia generovaním veľkého počtu zobrazení reklamy môže byť preto taktiež spôsobom, ako poškodiť konkurenta. Google uvádza, že v takom prípade detekované zobrazenia nemajú vplyv na mieru prekliknutia. Neplatné zobrazenia bežný užívateľ nemá možnosť ovplyvniť, Google ich však vie odhaliť, aj keď nie 100%.

Aké veľké je riziko falošných klikov (click fraud) na Slovensku?

V Amerike je click fraud bežná konkurenčná praktika už mnoho rokov. Podľa niektorých štatistík tvoria podvodné kliknutia 15-35 % všetkých kliknutí. Záleží tiež na tom, ako je daná oblasť konkurenčná. Do roku 2015 bolo vyklikávanie u nás skôr výnimkou. V súčasnosti už nie.

Na Slovensku dochádza k „vyklikávaniu“ často pri výrazoch, ktoré síce dosahujú nízky počet zobrazení denne, ale privádzajú cenných návštevníkov. Ide hlavne o urgentné služby, kedy človek nemá čas porovnávať cenu služby z viacerých zdrojov, napr.: upchatý odpad, taxi, zámočník atď. Nie je to však jediná oblasť, konkurencia je totiž skoro vo všetkom a stále častejšie sa prípady pravidelného podvodného „vyklikávania“ objavujú aj v iných oblastiach.

Aké spôsoby „vyklikávania“ reklám existujú?

 • manuálne „vyklikávanie“ amatérske = ak Vaše Google reklamy vyklikáva konkurencia, aby vám zvýšila Vaše reklamné náklady alebo ak vlastník webu kliká na reklamy na svojom webe, aby si zvýšil svoj zisk,
 • manuálne „vyklikávanie“ profesionálne (click farms) – najatá lacná pracovná sila väčšinou z chudobných krajín, ktorá kliká na zadané reklamy tak, aby mal Google to problém odhaliť, a za to jej platia,
 • kliknutia vykonané automatizovanými klikacími nástrojmi, robotmi (botnets, click-bots) alebo iným podvodným softvérom – takéto neplatné kliknutia sú ťažšie odhaliteľné, lebo roboty sa prihlasujú pod rôznymi IP adresami (číselnými identifikátromi daného počítača v sieti) a tvária sa ako reálni užívatelia.
Click-fraud ochrana

Ako sa dá chrániť pred podvodnými kliknutiami na Google reklamy?

Ako Google bojuje proti „vyklikávaniu“ (click fraudu)?

Google berie boj s click-fraudom vážne. Ide o veľmi zložitý proces. Žiadne konkrétne informácie o algoritmoch na odhaľovanie podvodných klikov nie sú zverejnené, aby neslúžili ako návod pre tých, ktorí chcú systém zneužiť.

Google automaticky analyzuje všetky dostupné data, napr. IP adresu klikajúceho, cookies, periodicitu, robotické schémy, prehliadače, zariadenia (počítač, mobil, tablet, …) atď. Sleduje aj rôzne štatistické anomálie. Okrem automatických nástojov využíva aj ručné kontroly. Peniaze za neplatné kliknutia neúčtuje, prípadne vracia.

Čo sa týka partnerskej siete AdSense, neplatné kliknutia sa berú ako neospravedlniteľný prehrešok a týmto partnerom je účet AdSense navždy zrušený. Takže nie je možné, aby niekto, kto vlastní web stránku a zarába na tom, že na nej vysiela Google reklamy, sám klikal na tieto reklamy.

Čo sa stane, ak bude na Vaše reklamy niekto úmyselne klikať?

Ako sme už spomenuli skôr, Google proti úmyselnému „vyklikávaniu“ bojuje a väčšinu neplatných kliknutí okamžite odfiltruje. Za tieto kliknutia neplatíte.

Ak Vás zaujíma, koľko neplatných kliknutí Google odfiltroval vo vašich kampaniach, môžete sa na to pozrieť vo svojom Google Ads účte na karte “Dimenzie”, kde si z položky “Výkonnosť” pridáte stĺpce “Neplatné kliknutia” a “Miera neplatných kliknutí” (podiel neplatných kliknutí k celkovým kliknutiam) a dáte uložiť tieto nastavenia .

Ak automatické bezpečnostné nástroje Google odhalia neplatné kliky neskôr, Google Vám sám peniaze automaticky vráti (väčšinou do 24 hodín). Môžete sa na to pozrieť v položke “Fakturácia a platby” – “Transakcie”. V položke “Neplatná činnosť” uvidíte všetok Googlom vrátený kredit (vyrovnanie za neplatné aktivity) s mínusovým znamienkom.

Ak neplatné kliknutia Google neodhalí, platíte za ne vy :(. Čo môžete v takom prípade urobiť sa dozviete ďalej v článku.

Čo robiť, ak sa nečakane zvýši počet kliknutí na Vaše Google reklamy, no konverzie sa nezvýšia?

Ak sa zo dňa na deň zvýšil počet kliknutí na vaše reklamy, no vaše konverzie (predaje, objednávky, …) sa nezvýšili, neznamená to hneď, že ide o click fraud.

Skontrolujte najskôr týchto pár vecí:

 • Nezvýšil sa zároveň počet zobrazení? Pokiaľ stúpla hľadanosť vašich kľúčových slov alebo ste začali vysielať reklamy do nových oblastí, cielení, ak ste zvýšili rozpočet alebo cenu za klik, ak ste zmenili reklamný text atď., logicky vám stúpne aj počet klikov.
 • Je miera prekliknutia (počet kliknutí na reklamu vydelený počtom zobrazení reklamy) na normálnej úrovni?  Ak sa pohybuje okolo 50 % a vy nie ste na prvých pozíciách, je to veľmi podozrivé. Ak je vaša miera prekliknutia (MP alebo CTR) do 30 %, najskôr ide o reálnych návštevníkov.
 • Pozrite sa do vášho nástroja na analýzu návštěvnosti (napr. Google Analytics) na tieto informácie: Trávili užívatelia na webe čas? Prešli viac stránok? Neodišli ihneď? Sú unikátní? Sú zo Slovenska? Ak áno, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o reálnych užívateľov. Náš TIP – Prepojte si Google Ads s Google Analytics, pretože Google Ads nezobrazuje úplné údaje o návštevnosti. Kvôli zaisteniu presnejšej fakturácie automaticky filtruje neplatné kliknutia z prehľadov. Google Analytics naproti tomu zobrazuje úplné údaje o návštevnosti a neplatné kliknutia vykazuje ako relácie vašich webových stránok.
 • Zistite, akú máte mieru neplatných kliknutí v Google Ads účte. Ak máte skoro každý deň mieru neplatných kliknutí nad 10%, je veľmi pravdepodbné, že vás niekto úmyselne vyklikáva a že Google to všetko neodhalil. Ak však máte celkovo málo kliknutí denne, aj jeden neplatný klik Vám môže urobiť vysoké percento. Preto je nutné mieru neplatných kliknutí vždy posúdiť s počtom kliknutí.

Ako ochrániť Vaše Google reklamy pred podvodnými falošnými kliknutiami od konkurencie?

Ak skontrolujete všetky body uvedené v predchádzajúcom odseku a stále máte odôvodnené podozrenie, že nejaké neplatné kliknutia na vaše reklamy Google automaticky neodhalil, máte 3 možnosti.

1. možnosť – Google Podpora

Môžete kontaktovať podporu Google, ktorá Váš prípad prešetrí. Vyžiada si od Vás access logy servera (denníky webového servera), na ktorom beží váš web a ďalšie informácie, ktoré potvrdzujú Vaše podozrenie a ktoré by im mohli pomôcť odhaliť podvodné aktivity. Ak sa Vaše podozrenie potvrdí, peniaze za všetky falošné kliknutia, ktoré odhalí dodatočné vyšetrovanie, a ktoré vlastne neodhalili ich automatické systémy, vám vrátia (väčšinou do 30 dní).

Problém je, že neurobia nič naviac, iba vrátia peniaze za neplatné kliknutia odhalené vyšetrovaním. Nemáte istotu, že odhalili všetky podvodné kliknutia a taktiež nebudú Vaše Google reklamy chrániť do budúcna pred „vyklikávaním“ dôslednejšie ako predtým, takže budete mať kvôli pravidelnému „vyklikávaniu“ stále relatívne vyššiu cenu za klik. O 60 dní môžete požiadať o ďalšie prešetrenie a poslať všetky podklady.

Všetko o neplatnej návštevnosti plus postup ako poslať žiadosť o prešetrenie neplatných klinutí nájdete v Centre kvality návštevnosti reklamy.

2. možnosť – blokovať podozrivé IP adresy

Podozrivé IP adresy je možné blokovať priamo vo vašom Google Ads účte.

Ako? Budete si analyzovať deníky webového servera / webové logy (access logy). Ak k nim nemáte prístup, musíte si ich vyžiadať od správcu Vášho webu alebo od Vášho technického oddelenia. Informácie z týchto logov si zanalyzujete a podozrivé IP adresy manuálne zadáte do Google Ads účtu na blokovanie (cesta: Kampaň – Ďalšie nastavenia – Vylúčenia adries IP).

Robte si však dlhodobejšiu štatistiku a viac-faktorovú analýzu. Ak napr. v týchto web logoch odhalíte viac klikov z jednej IP adresy, neblokujte ju ihneď. Môže ísť o proxy server, zdieľané IP adresy, Google indexovací robot alebo o opakované návštevy zákazníkov rozhodujúcich sa pred nákupom, ktorí si porovnávajú cenu a nejaké informácie.

3. možnosť – click-fraud aplikácia

Poslednou možnosťou je click-fraud aplikácia, čiže program, ktorý bude zachytávať data iba tých užívateľov, ktorí klikli na vaše Google reklamy, zanalyzuje ich a zadá podozrivé IP adresy na blokovanie do vášho Google Ads účtu. Na trhu je pár desiatok aplikácií tohto typu, platba je väčšinou od 30 EUR a viac za cca 1 mesiac. V niektorých prípadoch to má zmysel.

A čo dodať na záver?

Všade sa uvádza, že najlepšou ochranou proti neplatnej návštevnosti je optimalizácia Google Ads kampaní. Jej cieľom je, aby reklamy získavali len najpresnejšie zacielené kliknutia a zobrazenia. Optimalizácia je síce veľmi dôležitá, ale pred neplatnými kliknutiami neochráni.

Vývoj je vo všetkom. Google neustále vylepšuje svoj algoritumus na zachytenie podvodnej aktivity a unikne mu len veľmi málo kliknutí.

Či sa vám to oplatí riešiť záleží hlavne od týchto vecí:

 • aká vysoká je miera neplatných kliknutí vo vašom Google Ads účte,
 • koľko platíte v priemere za jeden klik na reklamu,
 • koľko máte konkurentov,
 • koľko času a energie tomu môžete venovať

Google investuje veľké prostriedky do boja s falošnými kliknutiami. Nedarí sa mu 100% ochrániť svojich inzerentov, neustále však vylepšuje svoj algoritmus a momentálne mu unikne len veľmi málo podvojdnej aktivity. Google je v súčasnosti najspoľahlivejší reklamný systém a zároveň aj jeden z najefektívnejších reklamných PPC systémov.

Ak chcete pomôcť s Vašimi reklamnými kampaňami, kontaktujte nás.

Viac informácií o našich službách sa dozviete na podstránke O nás.